Algemene voorwaarden

Wij zijn aangesloten bij KNV-bus. KNV Bus is de vereniging die de bedrijfstak van touringcarbedrijven vertegenwoordigt. De vereniging telt 300 leden. Deze leden-bedrijven zijn werkzaam in het toeristisch-, zakelijk- en groepsvervoer. Gezamenlijk exploiteren zij circa 90% van de 4500 touringcars in deze bedrijfstak. Deze bedrijven zijn verantwoordelijk voor ongeveer 8000 werknemers.
KNV Bus is o.a. aangesloten bij de Federatie Koninklijk Nederlands Vervoer en bij de internationale organisatie voor touringcarbedrijven IRU, en de overkoepelende Nederlandse werkgeversorganisatie VNO-NCW.
Op al onze reizen zijn daarom de reisvoorwaarden van toepassing zoals deze gesteld zijn in de KNV reisvoorwaarden.

https://www.knv.nl/wp-content/uploads/2019/04/knv_busvervoer_algemene_vervoer_en_reisvoorwaarden_nl_versie-1.pdf