Toonen Reizen is een gespecialiseerd kwaliteits reisbureau en touringcarbedrijf. U kunt bij ons terecht voor personenvervoer, dagtochten en meerdaagse reizen.

CORONA VIRUS
Iedereen ervaart de gevolgen van de Coronacrisis. Toonen Reizen doet er alles aan om zo goed mogelijk met de huidige situatie om te gaan.
Wij worden hierbij gesteund door de voorwaarden van het Koninklijk Nederlands Vervoer. 
Omdat wij zo goed mogelijk voor onze klanten willen zorgen, zullen wij ons maximaal inspannen om een zo passend mogelijke oplossing te kunnen bieden.

Annulering
Indien de opdrachtgever de vervoerovereenkomst opzegt, is hij verplicht de dientengevolge door de vervoerder geleden schade te vergoeden. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen - met inbegrip van het geval dat de vervoerder in zijn prospectus of andere publicatie een afwijkende annuleringsregeling heeft vermeld - is de opdrachtgever, naast vergoeding van eventueel in zijn opdracht door de vervoerder reeds gemaakte kosten, de navolgende schadevergoeding aan de vervoerder verschuldigd: a. indien de opzegging plaatsvindt tenminste 22 dagen (of meer) voor de dag waarop het vervoer aanvangt: 15% van de overeengekomen ritprijs met een minimum van € 35,-; b. indien de opzegging plaatsvindt op de 21e dag of tussen 21 en 14 dagen voor de dag waarop het vervoer aanvangt: 30% van de overeengekomen ritprijs; c. indien de opzegging plaatsvindt op de 14e dag of tussen 14 en 2 dagen voor de dag waarop het vervoer aanvangt: 50% van de overeengekomen ritprijs; d. indien opzegging plaatsvindt op de 2e dag voor de dag waarop het vervoer aanvangt: 75% van de overeengekomen ritprijs; e. indien opzegging plaatsvindt op de dag van vertrek of tijdens het vervoer: de volledige ritprijs.

Hygiëne​ en Aansprakelijkheid
“Ons bedrijf volgt de hygiënemaatregelen van de overheid nauwgezet op en heeft het ingezette materieel zorgvuldig gereinigd. Passagiers worden gewezen op de extra getroffen maatregelen in verband met voorkoming van de verspreiding van het Coronavirus. In aanvulling op artikel 8 van de algemene vervoer- en reisvoorwaarden is de vervoerder niet aansprakelijk voor schade die ontstaat vanwege het niet in acht nemen van de maatregelen of het niet opvolgen van de aanwijzingen van vervoerder.”